Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Галерея

Начало каталога » Органи державної виконавчої влади » Кадрова політика райдержадміністрації
Вакансії

Конкурси

Управління державної служби в Донецькій області


Плани роботи міст та районів

Кадрова політика Артемівської райдержадміністрації

Керівники підрозділів, працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації призначаються розпорядженням голови райдержадміністрації за процедурами, встановленими згідно до Закону України «Про державну службу» – на конкурсній основі, крім випадків ,коли інше встановлено законами України .


Процедура прийняття та призначення на державну службу голови, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації , здійснюється відповідно до статтей 10,11,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 24 Закону України « Про Кабінет Міністрів України»,та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 № 1374 (зі змінами) «Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій». 


Артемівська районна державна адміністрація оголошує конкурс для формування кадрового резерву на 2010 рік на посаду голови Артемівської райдержадміністрації (третя категорія),призначення на яку здійснюється Президентом України.


До участі у конкурсі допускаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як 5 років та займають (займали) посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування не нижче пятотої категорії або мають стаж роботи не менш як 5 років на посадах керівників державних підприємств, установ та організацій, їх заступників.


Для участі у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії документи:

1) особисту заяву про участь у конкурсі;

2) копію 1,2 сторінок паспорту громадянина України;

3) заповнену особову картку форми П-2ДС;

4) дві фотокартки розміром 4х6 сантиметрів;

5) копії документів про освіту;


Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, наукової публікації тощо).


Документи приймаються у відділі організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації за адресою: м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 33, кім. № 8, протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткова інформація за тел.: 44-66-99.

 

До уваги населення!  Управління державної служби головного управління державної служби України в Донецькій області надає роз'яснення з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядуваня:

 

1. Вопрос: Включается ли в стаж государственной службы военная служба?

Ответ:  В стаж государственной службы включается время военной службы в Вооруженных Силах и других воинских формированиях. При этом включается весь период военной службы (независимо от занимаемых должностей), которую они проходили в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины и бывшего СССР. Основанием для включения в стаж государственной службы периода военной службы являются записи о прохождении военной службы в военном билете.

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», Порядок исчисления стажа государственной службы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 03.05.1994 № 283 (с изменениями и дополнениями).

 

 

2. Вопрос: О выплате единовременного денежного пособия в размере 10 месячных должностных окладов при увольнении должностных лиц местного самоуправления в связи с истечением срока полномочий и выходом на пенсию.

Ответ: Согласно статье 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» в случае увольнения с работы в органах местного самоуправления в связи с выходом на пенсию должностным лицам местного самоуправления выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 10 месячных должностных окладов при наличии не менее 10 лет стажа на должностях в органах местного самоуправления или на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственных служащих. Обязательным условием для выплаты указанной помощи является освобождение должностного лица от работы в органах местного самоуправления в связи с выходом на пенсию.

Согласно статье 18 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» предельный возраст пребывания на службе в органах местного самоуправления составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Эти ограничения не распространяются на должностных лиц местного самоуправления, которые избираются на соответствующие должности. Поэтому указанные лица при достижении пенсионного возраста продолжают работать до истечения срока полномочий и не могут воспользоваться правом на получение денежной помощи в размере 10 должностных окладов.

Порядок освобождения от должностей указанных лиц урегулирован Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине».

В частности, согласно статье 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» полномочия сельского, поселкового, городского головы заканчиваются в день открытия первой сессии соответствующего совета, избранного на следующих очередных местных выборах, или, если совет не избран, с момента вступления в эту должность другого лица, избранного на следующих местных выборах. Согласно части второй статьи 55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» председатель районного, областного, районного в городе (в случае ее создания) совета осуществляет свои полномочия до прекращения им полномочий депутата совета соответствующего созыва, кроме случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи. Председатель совета считается освобожденным от должности со дня прекращения им депутатских полномочий или полномочий председателя. Частью второй статьи 56 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что заместитель председателя районного, районного в городе (в случае ее создания) совета, первый заместитель, заместитель председателя областного совета избираются соответствующим советом в пределах срока ее полномочий из числа депутатов этого совета путем тайного голосования и осуществляют свои полномочия до прекращения ими полномочий депутата совета соответствующего созыва, кроме случаев досрочного прекращения их полномочий в порядке, установленном частями третьей и четвертой этой статьи.

Согласно статье 50 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» секретарь совета избирается советом из числа ее депутатов на срок полномочий совета по предложению соответствующего сельского, поселкового, городского председателя.

Полномочия секретаря сельского, поселкового, городского совета могут быть досрочно прекращены по решению соответствующего совета.

Следовательно, освобождение указанных лиц осуществляется в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» в связи с истечением срока полномочий.

Истечение срока полномочий как самостоятельное основание для увольнения не дает права на выплату денежной помощи в размере 10 должностных окладов, поскольку не предусматривает выход на пенсию. Однако законодательством не запрещено расторжение трудового договора по нескольким основаниям, если такие основания являются самостоятельными и не исключают возможности их одновременного применения.

Поэтому для получения указанной денежной помощи должностные лица, работающие на выборных должностях должны обратиться в соответствующий совет с заявлением о выплате им единовременной денежной помощи в размере 10 месячных должностных окладов в соответствии со статьей 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» в связи с выходом на пенсию. Соответственно, указанная запись должна присутствовать и в распоряжении об освобождении указанных лиц. В их трудовой книжке делается запись: «Уволен в связи с истечением срока полномочий и выходом на пенсию», соответствующая норма Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», решение сессии совета, его дата и номер, порядковый номер записи.

 

 


                                                                                                                                                 Подготовлено            

Управлением государственной службы                                                                               Главгосслужбы Украины в Донецкой области

 

 

 

 

Новини
01.04.2020
  БАХМУТСЬКА   РАЙОННА   РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ   ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ   від   «01»  04.2020 № 78 м. Бахмут   Про...
Деталі >
17.03.2020
  БАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА що у зв`язку з установленим постановою Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 карантином...
Деталі >
07.03.2020
Спортсменки району провели змагання з нагоди Міжнародного жіночого дня
7 березня у спортивно-оздоровчому комплексі "Доломітчик" м. Сіверськ відбулися змагання між командами жінок Бахмутського району. У програмі змагань було багато веселих конкурсів та естафет, які по-справжньому...
Деталі >
06.03.2020
Зі святом весни та краси!
6 березня в міському Будинку культури міста Світлодарськ відбулося районе свято з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня. З чудовим святом весни та краси, присутніх на урочистостях жінок, привітав...
Деталі >
Фотогалерея