Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Інформаційні матеріали

 
«До відома мешканців Бахмутського району!
    
             Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації надає інформацію щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини».
         
            Уряд підтримав експериментальний проект щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини. Це зумовлено необхідністю створення державою ефективного механізму надання комплексу послуг, спрямованих на реалізацію дитиною права на соціальний захист, права на місце проживання та інших прав, що пов’язані з її народженням.
            Документом передбачено забезпечити можливість батькам новонародженої дитини під час державної реєстрації її народження отримати комплексну послугу “е-малятко”, яка складатиметься з:
           - державної реєстрації народження дитини та визначення її походження;
- реєстрації місця проживання новонародженої дитини;
           - внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних  електронної системи охорони здоров’я;
           - реєстрації її у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
           - призначенні допомоги при народженні дитини;
           - видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;
           - призначенні допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
           - визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
           -внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номеру запису в ньому.
           Крім того, пропонується забезпечити можливість батькам дитини віком до 14 років зареєструвати її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.
           Водночас забезпечується можливість фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків платником податку у порядку, визначеному Державною міграційною службою та Державною податковою службою.
           Запропонований механізм надання таких послуг, дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для їх отримання і значно зменшить адміністративне навантаження на батьків.
           Реалізація експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини буде проводитись протягом 2020-2022 років. 

 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ!
 
У зв’язку з численними зверненнями громадян щодо неправомірності застосування структурними підрозділами з питань соціального захисту населення окремих норм порядку надання житлової субсидії, зокрема, визначення підстав повернення грошових коштів надміру виплаченої житлової субсидії, повідомляємо.
Відповідно до пункту 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами) (далі – Положення), житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.
Пунктом 16 Положення передбачено, що громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку житлової субсидії, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства та зміни у складі сім’ї члена домогосподарства.
Згідно з пунктом 22 Положення за рішенням комісії, утвореної районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у разі, коли громадянин не повідомив про зазначені вище обставини протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.
Надання житлової субсидії у цьому випадку припиняється з місяця наступного за місяцем, в якому було виявлено зазначені вище обставини.
У таких випадках на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначав житлову субсидію, сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином до державного бюджету.
Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має внести виявлені обставини до особової справи отримувача субсидії і здійснити відповідний розрахунок розміру житлової субсидії, що підлягає поверненню.
Звертаємо увагу, якщо зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства та зміни у складі сім’ї члена домогосподарства не вплинули на встановлення права домогосподарства на отримання житлової субсидії, а також перерахунок житлової субсидії, з урахуванням зазначених обставин, не зменшив її розміру, у такому випадку відсутня надміру перерахована (виплачена) житлова субсидія.
Житлова субсидія надається лише після подання громадянином нових заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, встановленими Мінсоцполітики.
      З питань призначення житлової субсидії рекомендуємо звертатись до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації за телефоном:          (0627)44-71-55.
 

 
 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ!
 
             З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей у багатодітних сім'ях Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям" від 13 березня 2019 № 250.
            Зокрема із 01.04.2019 запроваджено додатковий вид соціальних виплат - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.
            Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Така допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця звернення до органу соціального захисту населення та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.
           Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.
           Для призначення допомоги органу соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:
          - посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);
          - свідоцтв про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналу)
           У разі коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
         Розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях становить                       1700 гривень щомісячно.
          Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня - червня 2019 року.
         Пунктом 7 Порядку передбачено, що у разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.
         З огляду на зазначене, у разі звернення представника багатодітної сімї за призначенням допомоги та неможливості подання відповідного посвідчення приймається заява та надається можливість на донесення необхідних документів у місячний термін.
       Враховуючи, що Порядком передбачається можливість призначення допомоги з 1 квітня 2019 року для громадян, які звернуться у період з квітня по червень 2019 року включно, багатодітні сім’ї, які ще не звернулись, стосовно подання заяви до 30 червня поточного року є можливість донести посвідчення або довідки в місячний термін.
        У разі утворення об'єднаної територіальної громади заяви з необхідними для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади, та передаються відповідними органами соціального захисту населення.

 

      З питань призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях звертатись до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації за телефоном: (0627)44-71-55.

 

 ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ!

 
         Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації надає інформацію щодо призначення соціальної виплати – допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751.
 
         З 01.01.2019 запроваджено додатковий вид соціальних виплат - допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною.
         Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику (далі-законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.
         Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу,подаються такі документи:
         - заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;
         - копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
         - документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейого типу або прийомної сім’ї;
         - довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі – довідка про захворювання дитини). 
         Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається з дня звернення за її призначенням на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців незалежно від одержання інших видів державної допомоги.
         Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідка про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.
         У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.
         Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі:
            - встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років);
           - коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
           - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
           - позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
           - скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
           - звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків;
           - смерті дитини;
           - смерті отримувача допомоги.
         Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.
         У разі припинення дії обставин, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія з зазначених обставин, у разі звернення протягом місяця з письмовою заявою отримувача допомоги до органу соціального захисту населення.
        У разі утворення об'єднаної територіальної громади заяви з необхідними для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади, та передаються відповідними органами соціального захисту населення.
        З питань призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною звертатись до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації за телефоном: (0627)44-71-55.
 

 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ!

 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329) (далі – Положення), згідно з якими буде проводитися призначення житлової субсидії з 1 травня поточного року.
 
Кому з 1 травня 2019 необхідно подати нову заяву та декларацію для призначення житлової субсидії на наступний термін.
Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується окремо на неопалювальний (з            1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний термін для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
Звертаємо увагу, що для призначення субсидії на наступний термін з 1 травня поточного року заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати:
- сім’ям, яким субсидія призначалась за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (при виключенні зі складу домогосподарств осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають);
- сім’ям, де є непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
- у разі наявності у осіб, з урахуванням яких призначено субсидію, членів сім’ї (чоловіка/дружини, неповнолітніх дітей), які зареєстровані за іншою адресою;
- орендарям та внутрішньо переміщеним особам;
- у разі зміни складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім’ї (наприклад: хтось прописався чи виписався).
Іншим сім’ям право на субсидію буде визначено автоматично, без повторного звернення.
Про що необхідно одержувачам субсидії інформувати управління соціального захисту населення.
Нагадуємо, що отримувачі субсидії протягом 30 календарних днів повинні повідомити управління соцзахисту населення про зміну:
- складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім’ї ( в такому випадку подаються нові заява та декларація);  
- соціального статусу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства (наприклад: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером);
- переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання та переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
- управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
- про наявність у будь-кого із складу домогосподарства або членів їх сім’ї у володінні транспортного засобу із дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда);
- про здійснення купівлі або набуття права власності у інший законний спосіб на земельну ділянку, квартиру, інші товари довгострокового вжитку або оплати послуг будь-ким із складу домогосподарства або членами їх сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення) на суму яка перевищує 50 тисяч гривень.
Призначення субсидії сім’ям, які мають заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги.
Субсидія не призначається сім’ям, які мають прострочену понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.).
З метою призначення субсидії з 1 травня 2019 року на наступний термін, у разі наявності заборгованості, необхідно терміново вирішити питання її погашення або укласти з надавачем послуг договір реструктуризації боргу.
За умови документального підтвердження протягом двох місяців сплати заборгованості в судовому порядку, житлова субсидія призначається з початку неопалювального (опалювального) сезону. В іншому випадку субсидія призначається з місяця, наступного за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії.
         З питань призначення житлової субсидії звертатись до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації за телефоном: (0627)44-71-55.
    
 
 

 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ
 
          Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації надає інформацію щодо умов призначення і виплати відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 "Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня.
Уряд збільшує соціальну допомогу сім"ям, в яких народжуються діти -       "муніципальна няня".
Муніципальна няня додатково до щомісячних виплат на дитину
       Кожній українській сім’ї, в яких народжуються діти, Уряд надає грошову допомогу у розмірі 41 280 гривень. Грошові виплати здійснюються одноразово в сумі 10 320 гривень, решта коштів виплачується рівними частинами впродовж наступних 36 місяців. Протягом трьох років декретної відпустки держава також щомісяця сплачує за маму єдиний соціальний внесок, що збільшує її страховий стаж.
      З 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям.  
Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 гривень  на відшкодування послуги няні. На це Уряд у Державному бюджету заклав 500 мільйонів гривень. Цією безповоротною допомогою від Уряду зможуть скористатися 25 тисяч сімей.
 
 
 
 
Подвійна вигода
Урядовий проект «муніципальна няня» має три мети.
          Перша – це підтримка українських сімей, в яких народжуються діти.
          Незалежно від того виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці держава  виплачуватиме такій сім’ї щомісячну компенсацію на няню.
Безповоротна допомога від Уряду прив’язана до прожиткового мінімуму для дітей. З січня 2019 року сім’я  зможе отримувати щомісяця 1 626 грн. відшкодування послуги помічниці для своєї дитини.
        Це додатково до щомісячних виплат на дитину, які жінка законно отримуватиме впродовж трьох років декретної відпустки. Ця компенсація виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення  вкінці кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.
         Друга мета Уряду полягає в підтримці жінок працездатного віку, які працюють нянями.
       Рідко знайдеш випадок, коли«помічницю мами» оформляють в сім’ю офіційно. Зазвичай це тіньова зайнятість, яка не є вигідною для тих, хто ще не досяг пенсійного віку. А ринок праці в Україні свідчить, що нянями в основному працюють ті, кому до пенсії залишилося 5 і більше років. Тож, держава, турбуючись про гідну пенсію для таких жінок, пропонує «офіційне» працевлаштування по догляду за дітьми.  
        Як це виглядатиме на практиці? Мама самостійно обирає няню, укладає з нею цивільно-правовий договір, який, до слова, не потребуватиме нотаріального завірення. Далі мама має подати документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня».
        Крім заяви про надання допомоги, потрібно буде додати копію договору з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорту мами, підтверджуючі документи про оплату послуги няні (виписка з банківського рахунку, розрахункова квитанція тощо).
Жінка, яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї по догляду за дітьми, має оформити ФОП (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91/ юридична особа підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10) та відкрити рахунок в банку, на який надходитиме її заробітна плата.
 
        Чому це вигідно для няні?
        Пояснюємо на конкретному прикладі.
         У містах мільйонниках місячна заробітна плата няні коливається від 8 до 10 тис грн. Зареєструвавшись підприємцем 3 групи, жінка сплачуватиме щомісяця податок (5% від суми доходу) у розмірі 500 грн. і ЄСВ – 816 грн.. Це загалом 1319 грн.
       Якщо жінці на даний момент 55 років, її пенсійний вік за умови наявності 30 річного страхового стажу настане у 60 років. Але жінка має всього 25 років страхового стажу.         Урядовий проект «муніципальна няня» дає змогу за 5 років інвестувати у свій страховий стаж, при цьому офіційно отримуючи заробітну плату, яка на даний момент прирівнюється до  середньої в Україні, і вийти на пенсію на три роки раніше.
       Оскільки більшість нянь в Україні жінки працездатного віку, формалізація відносин з батьками стане практичною і для оформлення житлової субсидії. Адже офіційно безробітні громадяни мають право на допомогу лише за умови сплати ЄСВ. А у випадку відкриття ФОПа єдиний соціальний внесок сплачується щомісяця і впливає на збільшення страхового стажу такої людини.
 
Третя мета Уряду – «страхування» сімей від недобросовісних нянь.
Формалізація відносин між батьками та нянею додасть ще більшої відповідальності й впевненості обом сторонам. Няня, отримавши офіційне працевлаштування, отримає впевненість у завтрашньому дні, а мама гарантію, що її дитина у надійних руках. А Уряд потурбується про соціальний захист обох.
 
В.о. начальника управління                                                                         Л. Іощенко
 
 
 
 
 
 
Ганна Ващенко  (0627) 44-71-55
 
 

 
 ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ!
 
             З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей у багатодітних сім'ях Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям" від 13 березня 2019 № 250.
            Зокрема із 01.04.2019 запроваджено додатковий вид соціальних виплат - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.
            Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Така допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця звернення до органу соціального захисту населення та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.
           Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.
           Для призначення допомоги органу соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:
          - посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);
          - свідоцтв про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналу)
           У разі коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
         Розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях становить                       1700 гривень щомісячно.
          Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня - червня 2019 року.
        У разі утворення об'єднаної територіальної громади заяви з необхідними для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади, та передаються відповідними органами соціального захисту населення.
      З питань призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях звертатись до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації за телефоном: (0627)44-71-55.

З березня 2019 року в Україні запроваджуються два механізми надання житлових субсидій, які передбачають перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок для виплати житлових субсидій в АТ «Ощадбанк», так і виплату готівкових коштів безпосередньо одержувачам субсидій.

 

 

 
  «До відома мешканців Бахмутського району!
            З метою недопущення позбавлення громадян права на отримання компенсації за надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації надає інформацію щодо умов призначення і виплати вищезазначеної компенсації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".
     
         Щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація) призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).
        Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
       - 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю      I групи;
       - 10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю;
       - 7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю      III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
        Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
        Для призначення компенсації подаються такі документи:
      1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
          - заява про згоду надавати соціальні послуги;
           - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
           - висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
           - копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
          - заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")
      2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
         - заява про необхідність надання соціальних послуг;
         - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
         - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
         - висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до сомообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною. експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). 
         Компенсація призначається:
        - на час встановлення групи інвалідності – особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико - соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
       - на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.
        Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

        Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов'язані повідомити структурні підрозділи з питань соціального захисту, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв'язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.

 


 

                                   «До відома мешканців Бахмутського району!
      Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329), житлова субсидія не призначається ( у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі – особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
      Статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачена добровільна сплата єдиного внеску. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, органом доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору.
      Договором про Добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
      Згідно з Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України           07 травня 2015 р. за № 508/26953) (зі змінами) передбачено форму Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску), що містить дані про розмір єдиного внеску та період, за який він сплачується.
      Враховуючи зазначене, у разі звернення за призначенням субсидії непрацюючих працездатних осіб, які (за яких) не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, необхідно направляти таких осіб до органів державної фіскальної служби.
      На підставі укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, оформленого в установленому порядку у якому зазначається період, та платіжного документу про сплату такого внеску, житлова субсидія призначається із урахуванням вимог Положення.»
   

 

ПУТЕВКИ

 


ПСИХІЧНА РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ


 

Про внесення змін до дєяких законів України цодо соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми


 
Запроваджено новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, та іншим категоріям громадян
 
11 липня 2018 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» (далі – Постанова), якою, зокрема, затверджено Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян. Реалізацією Постанови буде забезпечення удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних робіт.
Постановою передбачено створення Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі – Регіональна комісія), що забезпечить єдиний підхід до розгляду ними документів і прийняття обґрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу.
Крім того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, у яких передбачено розмежування за категоріями «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», а також нові зразки бланків посвідчень для осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт (категорія 1, 2 або 3), і постраждалим від радіаційного опромінення.
Пунктом 7 Постанови передбачено заміну посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень, а саме:
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.
Посвідчення видаються уповноваженими органами за поданнями районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад за місцем проживання (реєстрації) заявника на підставі рішення Регіональної комісії.
Посвідчення видаються учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - на підставі одного з таких документів:
1) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);
2)довідки архівної установи (Державного галузевого архіву Міністерства оборони України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська,буд.16) про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби - довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;
3)особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою,та на підставі довідок, зазначених у п.1. 2;
4)хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи - на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які мають відповідну ліцензію МОЗ, та акта за формою Н-1;
5)потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення, - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціям;
6) особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка;
7) особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка;
8) особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка;
9) дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка;
10) громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства;
11) дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
12) опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.
При цьому посвідчення померлого (померлої) громадянина (громадянки) підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого (померлої) або опікуна дітей померлого (померлої).

 

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний строк з дня надходження необхідних документів до Регіональної комісії.

 

 ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ

 
 
           Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 38 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи» виплачується одноразова грошова допомога особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року              (далі - допомога).
           Допомога виплачується особам, які включені до переліку осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільнених 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року              (далі - особи, яких було позбавлено особистої свободи), що формується СБУ відповідно до законодавства та передається МТОТ.
   Для виплати допомоги особа, яку включено до переліку осіб, яких було позбавлено особистої свободи, у строк, що не перевищує шість місяців з дня звільнення, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка у банку, на який перераховується допомога.
 До заяви додаються:
 копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).
 У разі відсутності реєстрації місця проживання або зареєстроване місце проживання особи розташоване в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, особа, яку було позбавлено особистої свободи, звертається із заявою про виплату допомоги до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.    
Якщо особа, яку було позбавлено особистої свободи, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв'язку із станом здоров'я, перебуванням на лікуванні за кордоном, проходженням військової служби, вона може подати таку заяву через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.
          Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яку було позбавлено особистої свободи, не пізніше ніж протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.
 
 

 
Державні реабілітаційні установи


 
 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ
 
 Відповідно до пункту 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1991 р. № 848, для призначення субсидії громадянин, особа, якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем фактичного проживання):
- заяву про призначення житлової субсидії, в якій зазначається: найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, прізвище, ім'я, по батькові, зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання, контактний телефон, паспортні дані, а саме: серія і номер паспорту, дата видачі та орган, що видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, а саме: вид послуг, номер особового рахунку, найменування організації, що надає послуги, у графі примітки зазначаються відомості про наявність лічильників;
 - декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій у І розділі про загальні відомості, зазначається прізвище, ім'я, по батькові, характеристика житлового приміщення/будинку (загальна площа, опалювальна площа, кількість поверхів у будинку. У пункті 3 вказуються усі особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (для орендарів - особи, які фактично проживають) із зазначенням їх дати народження, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серія та номер паспорту для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером. У розділи "Примітки" допускається зазначення інформації щодо сімейного стану вищезазначених осіб та/або соціального статусу.
В розділі ІІ вказуються всі види доходів за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, а у разі придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - зазначається розмір доходів за попередній рік всіх зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб. Також в даному розділі вказуються: прізвище, ініціали, вид доходу, найменування організації, з якої надходить прибуток. Фізичні особи-підприємці вказують групу платника єдиного податку.
В розділі ІІІ надається інформація про здійснення витрат на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.
 Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем проживання) поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електроноої системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.
У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. У разі не підписання  в зазначений строк заяви і декларації подаються нові заява і декларація.
 
Направляємо зразки правильного заповнення заяв та декларацій для подання документів за допомогою онлайн сервісу.

 

 

 


 

Змiни в законодавствi щодо гарантiй працiвникам, призваним на вiйс кову службу

 
Змiни до Закону Украiни Про статус_ветеранiв  вiйни, гарантii iх соцiал ного захисту
 
ПКМУ № 604 вiд 19.08.2015 Деякi питання виплати одноразовоi грошовоi допомоги волонтерам

  


КОМПЕНСАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМ У РАЗІ ПРИЗОВУ ПРАЦІВНИКІВ
 
Урядом ухвалено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105).
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 березня 2015 р. № 105
Київ
Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
Відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, що додається.
Установити, що дія цієї постанови поширюється на громадян України, які починаючи з:
18 березня 2014 р. були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
8 лютого 2015 р. були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;
11 червня 2015 р. були призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.
Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 26
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105
ПОРЯДОК
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі - працівники), за рахунок і в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 “Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу.
Працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, компенсація з бюджету середнього заробітку здійснюється на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.
Працівникам, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу за контрактом, компенсація з бюджету середнього заробітку здійснюється не більше ніж на строк укладеного контракту.
4. Для отримання компенсації з бюджету середнього заробітку підприємства, установи та організації подають щомісяця до 15 числа органові соціального захисту населення звіти про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 1, погоджені районним (міським) військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов працівників на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа структурному підрозділу соціального захисту населення копій зазначених звітів, а також зведеного звіту про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 2.
Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам згідно з додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних коштів, що спрямовуються органам соціального захисту населення для перерахування підприємствам, установам, організаціям.
5. Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).
6. Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 Кодексу законів про працю України.
7. Оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до Податкового кодексу України і Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
Додаток 1
до Порядку
ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
у _____________________ 20____ року
(місяць)
_____________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)
Прізвище, ім’я та по батькові
Посада (професія)
Компенсація з бюджету середнього заробітку (нарахована середня заробітна плата)
Найменування військового комісаріату (військової частини), дата і номер наказу про призов, звільнення
Примітка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П.
Керівник
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
 
Головний
бухгалтер
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
Погоджено
М.П.
Військовий
комісар
(Командир військової частини)
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
“___”_______________ 20__ р.

 
Додаток 2
до Порядку
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
_____________________________________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)
у _____________________ 20____ року
(місяць)
_____________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження структурного підрозділу соціального захисту населення)
Найменування підприємства, установи, організації
Кількість працівників
Компенсація з бюджету середнього заробітку (нарахована середня заробітна плата)
Примітка
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
М.П.
Керівник
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
 
Головний
бухгалтер
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
“___”_______________ 20__ р.

 
Додаток 3
до Порядку
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
_____________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу соціального захисту населення)
у _____________________ 20____ року
(місяць)
Мінсоцполітики
Найменування району (міста)
Кількість працівників
Компенсація з бюджету середнього заробітку (нарахована середня заробітна плата)
Примітка
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
М.П.
Керівник
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
 
Головний
бухгалтер
_____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
“___”_______________ 20__ р.

 

 


До Кодексу законів про працю України внесено зміни!

 

01.01.2015 року набули чинності зміни, внесені до КЗпПУ Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77-VII від 28.12.2014 року.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпПУ, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відтепер трудовий договір не вважається укладеним за умови коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи (ч. 4 ст. 24 КЗпПУ виключено).

Не потребується реєстрація укладеного у письмовій формі трудового договору у державній службі зайнятості у разі його укладення між працівником і фізичною особою (ст. 241 КЗпПУ виключена).

Частина 2 ст. 48 КЗпПУ передбачає необхідність ведення трудових книжок на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації. Частину 3 ст. 48 КЗПпУ доповнено вимогою про оформлення трудової книжки не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування студентам вищих та учням професійно – технічних навчальних закладів. 

Викладено в новій редакції частини третю і четверту ст. 492 КЗпПУ: одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України „Про зайнятість населення", власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

Також викладено в новій редакції вимоги ст. 196 КЗпПУ «Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню». Так, для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України "Про зайнятість населення.

Статтю 232 КЗпПУ «Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах» доповнено пунктом 6, який передбачає, що безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи.

В новій редакції викладено назву статті 235 КЗпПУ: «Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи» та доповнено після частини п’ятої частиною такого змісту: "При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи".

Частину 1 ст. 259 КЗпПУ викладено в такій редакції: "Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

Статтю 265 КЗпПУ «Відповідальність за порушення законодавства про працю» викладено в наступній редакції. Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - четвертим частини другої цієї статті - у розмірі мінімальної заробітної плати.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.

 

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

До уваги посадових осіб підприємств, установ і організацій!

01.01.2015 року набули чинності зміни, внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодекс України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77-VII від 28.12.2014 року.

Зокрема, вищезазначені зміни передбачають посилення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці. Так, відповідно до ст. 41 КУпАП:

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або
особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян
- суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Також в новій редакції викладено ст. 172 КК України «грубе порушення законодавства про працю». Так, незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. 

Розмір мінімальної заробітної плати на 2015 рік

01.01.2015 набув чинності Закон України «Про державний бюджет України на 2015 рік», яким встановлено у 2015 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 грудня - 8,25 гривні.

 

Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

 До уваги роботодавців!

 01.01.2015 року набули чинності зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77-VII від 28.12.2014 року до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Так, відповідно до вищезазначених змін /ч. 2 ст. 2/, дія  Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на відносини, що виникають під  час здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення".

 

Аналіз

роботи комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини за 2014 рік

  Одним з напрямків державної підтримки сімей, в яких виховуються новонароджені діти, є надання державної допомоги при народженні дитини.

            Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, направлених на виплату державної допомоги при народженні дитини  покладений на комісію у складі державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації, спеціалістів служби у справах дітей Артемівської райдержадміністрації, спеціалістів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Артемівської райдержадміністрації, Артемівський МВ (з обслуговування міста Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області, лікувально-профілактичні заклади Артемівського району, яка створена при Артемівській райдержадміністрації.

Робота комісії складається із своєчасного реагування на випадки, які впливають на призначення допомоги при народженні дитини; здійснення контролю за створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; проведення вибіркових обстежень окремих сімей; прийняття рішень про припинення виплати допомоги, у випадках передбачених законодавством.

           Протягом 2014 року в управлінні праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації перебували на обліку та одержували допомогу при народженні дитини 1075 сімей (на 1117 дітей), з них 348 сімей отримали цю допомогу вперше.

           З метою забезпечення цільового використання бюджетних асигнувань та на виконання вимог законодавства в 2014 році сектором державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації проведено 814 вибіркових обстежень окремих сімей-отримувачів допомоги при народженні дитини (76% від загальної кількості отримувачів допомоги), в тому числі 337 вибіркових обстежень за участю  членів комісії (31% від загальної кількості отримувачів допомоги).

          Керуючись наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.04.2008 № 200/196/1481, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 травня 2008 року № 378/15069 «Про затвердження Порядку обміну інформацією про припинення виплати допомоги при народженні дитини батькам (опікунам, усиновителям), прийомним батькам та батькам-вихователям» в 2014 році державними соціальними інспекторами управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації  направлені запити до Сіверської міської, Луганської селищної і сільських рад, Артемівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги на 1075 отримувачів допомоги при народженні дитини про умови виховання неповнолітніх дітей в сім’ях та отримали відповіді на усіх отримувачів допомоги.

            Згідно інформації Сіверської міської, Луганської селищної і сільських рад, Артемівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги встановлено, що малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку, в сім’ях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дітей.

            За результатами проведених перевірок, згідно рішень Комісії, у зв’язку з неможливістю проведення перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини та умов утримання і виховання дітей, в 2014 році виплату допомоги при народженні дитини було призупинено у 40 випадках. Станом на 01.01.2015 виплату допомоги при народженні дитини поновлено 3 сім’ям.

             Одержувачам, яким призупинено виплату державної допомоги при народженні дитини надані письмові розяснення  згідно діючого законодавства.

            Для недопущення нецільового використання допомоги при народженні дитини і забезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей 1 сім’я взята під супровід державними соціальними інспекторами Артемівської райдержадміністрації, службою у справах дітей Артемівської райдержадміністрації, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Артемівської райдержадміністрації, Опікунською радою Парасковіївської сільської ради, з сім’єю проводилася роз’яснювальна робота щодо покращення умов утримання та виховання дітей.

 

   Таким чином, робота комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини забезпечує ефективне відстеження цільового використання бюджетних коштів, створення батьками належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей. 

 

Посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів,

репресованих та членів їх сімей

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1052-р «Про затвердження плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей на період до 2015 року» в Артемівському районі розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.01.2013 № 2 затверджено план заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей на період до 2015 року.

Станом на 01.01.2015 в Артемівському районі мешкає 11 колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей.

В районі постійно проводиться робота щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей. Пільгами на житлово-комунальні послуги користуються 10 осіб вищезазначеної категорії, 3 особам надана субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Фахівцями лікувальних установ району проводяться комплексні медичні огляди колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей для своєчасного виявлення, лікування хронічних захворювань та диспансерного спостереження.

Рішення проблемних питань, вивчення причин і наслідків політичних репресій в Україні колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей здійснює Артемівська районна організація ветеранів, яка забезпечена телефонним зв’язком.

Станом на 01.01.2015 колишні політичні в’язні, репресовані та члени їх сімей Артемівського району на обліку для забезпечення автомобілями, санаторно-курортним лікуванням не перебувають. Протягом звітного періоду виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам зазначеної категорії не проводилась.

На обслуговуванні у відділені організації надання адресної натуральної та грошової допомоги КУ «Артемівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» перебуває 1 особа.

З метою збереження пам'яті про причини і наслідки політичних репресій в Україні починаючи з 1917 року і до 90-х років ХХ століття в закладах освіти району проводились заняття на тему «Живи та пам'ятай», «Рани пам'яті – без строку давнини» тощо.

В межах проекту «Заповідаємо вам пам'ять», що реалізується по програмі збереження історичної пам'яті МГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність» видана книжка «м. Артемівськ і Артемівський район в роки нацистської окупації (1941-1943)» в якої містяться спогади щодо часів політичних репресій.

Протягом 2014 року в бібліотеках району були оформлені книжкові, книжково-ілюстровані виставки та стенди під назвою «І доки є пам'ять», «Ріка нашої пам'яті», присвячені, в тому числі, подіям часів репресій в Україні.

 

Реалізація права на працю та його захист


В рамках проведення заходів до Всеукраїнського тижня права, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє про те, що відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Також чинним законодавством визначено механізм вирішення трудових спорів. Так, трудові спори розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, зазначених у статтях 222, 232 КЗпПУ.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 КЗпПУ;

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 КЗпПУ;

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких матерів (батьків) - при наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір.

Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

 

 

 

 

Нове у порядку надання житлових субсидій


   Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (далі – Постанова) внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (набувають чинності з 01.10.2014 року), згідно з якими:
   - вводяться нові державні соціальні стандарти в сфері житлово-комунального обслуговування, які є базисом для обрахунку всіх видів державних соціальних гарантій при оплаті житлово-комунальних послуг, тобто пільг, субсидій, компенсацій – це соціальні норми житла та соціальні нормативи користування комунальними житлово-комунальними послугами;
   - субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);
   - комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла (з 1 жовтня соціальна норма житла для надання субсидій встановлюється у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство);
   - для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім'ю);
   - передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;
   - субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;
   - сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємствами як оплата обов'язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.


   Стосовно визначення розміру обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ


   Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії".
   Відповідно до зазначених змін:
   - змінюється розрахунок відсотка обов'язкового платежу сім'ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;
   - виключаються положення щодо можливості зменшення обов'язкового платежу громадян внаслідок економного споживання послуг;
   - перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.
   Розмір обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:
   1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців;
   2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
   3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму  1176 грн), тобто
-на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році  визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
   4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов'язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім'ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги.


   Приклад 1
   У житловому приміщенні зареєстрована сім'я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).
   Визначається обов'язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1176:2*15%=7,97%
   Тобто сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн. (2 500*7,97%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 199,3 грн=200,7 грн.).


   Приклад 2
   У житловому приміщенні зареєстрована сім'я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 4 000 гривень (24 000 грн:6=4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).

   Визначається обов'язкова частка плати за послуги (%):
   1 000:1176:2*15%=6,38%

   Тобто сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн. (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 255,2 грн=144,8 грн.).

 Постановою затверджено єдині для всієї України соціальні норми житла (для оплати користування житлом, централізованого та індивідуального опалення) та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами (централізоване постачання холодної і гарячої води, централізоване водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення побутових відходів) для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг:

Послуга

Норма до 1 жовтня 2014

Норма з 1 жовтня 2014

НОРМА  ЖИТЛА

пільги

21 м2 на особу + 10,5 м2

на сімю

не змінюється

субсидії

13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сімю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

на опалення

11 м3 на 1 м2 площі

(в опалювальний період)

7 м3 на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)

на газову плиту

18,3 м3 на особу

9 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач

23,6 м3 на особу

18 м3 на особу

ВОДОПОСТАЧАННЯ

постачання холодної води

встановлюються органами місцевого самоврядування

 

4,0 м3 на особу

(за відсутності централізованого постачання гарячої води)

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

на опалення

28 кВт.год на 1 м2 площі

(в опалювальний період)

65 кВт.год на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

75 кВт.год на сімю з 1-2 осіб + 15 кВт.год на іншого члена сімї

120 кВт.год на сімю з 1 особи + 30 кВт.год на іншого члена сімї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)

90 кВт.год на сімю з 1 особи + 30 кВт.год на іншого члена сімї (за наявності газового водонагрівача)

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

100 кВт.год на сімю з 1-2 осіб + 25 кВт.год на іншого члена сімї

150 кВт.год на сімю з 1 особи + 30 кВт.год на іншого члена сімї

ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

вивезення побутових відходів

встановлюються органами місцевого самоврядування

 

0,4167 м3 на особу

Для визначення соціального нормативу користування природним газом та електроенергією для індивідуального опалення для Донецької області застосовуються коригуючи коефіцієнти: для індивідуальних житлових будинків – 1,125, для багатоквартирних житлових будинків – 0,517.

Звертаємо увагу отримувачів субсидії, яким було призначено субсидію на 6 місяців по вересень 2014 року, на необхідність подання нової заяви і необхідних документів у жовтні 2014 року для призначення субсидії на новий термін.

Отримати додаткову інформацію, а також попередньо записатись на прийом Ви маєте можливість за телефоном “гарячої лінії” 44-71-55 щоденно (крім вихідних). 

 

 

 

Інформаційно-роз’яснювальні матеріали до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги

З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83, якою передбачено запровадження нового виду допомоги на оплату комунальних послуг – компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги (далі – компенсація).

Фінансування витрат, пов’язаних з наданням населенню компенсації, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256.

Компенсація призначається органами соціального захисту населення. Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщені, звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації і надає довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, а також довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги), та пред’являє паспорт.

Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за вказані послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги. При цьому застосовується норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

Підприємства, що надають комунальні послуги (газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води), на запит органів соціального захисту населення, подають у п’ятиденний строк з дня надходження запиту інформацію про:
- середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періоду;
- розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періодів.

Розрахунок компенсації здійснюється органами соціального захисту населення у десятиденний строк після надходження відповідної інформації.

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014 — 2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

Розмір призначеної компенсації щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту населення інформує про це заявника шляхом надсилання повідомлення, в якому зазначається розмір компенсації та період надання такої компенсації. Органи соціального захисту населення формують щодо кожного отримувача компенсації справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації, та розрахунки її розміру.

Обласним державним адміністраціям доручено забезпечити за участю органів місцевого самоврядування організацію та координацію діяльності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, газо- та енергопостачальних організацій з надання компенсації, а також подання підприємствами, що надають вказані послуги, органам соціального захисту населення інформації про розміри плати за комунальні послуги для надання компенсації.

Методичні рекомендації щодо застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги”

Методичні рекомендації

щодо застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від

05.04.2014 № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги”

 

Стосовно права на отримання компенсації

Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

Зазначений прожитковий мінімум сім’ї буде визначатися окремо для кожної сім’ї залежно від її складу.

У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановлені прожиткові мінімуми (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн;

для працездатних осіб - 1218 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 949 гривень.

Розрахунок сукупного доходу сім’ї для призначення компенсації провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком 6 років, друга – від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4 500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4 764 грн (1218 грн*2 особи +1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Сім’я  має право на компенсацію.

 

Хто може звернутися за призначенням компенсації?

Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку).

 

Стосовно розрахунку розміру компенсації

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за послуги газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Компенсацію не отримають сім’ї, які одержували і будуть одержувати житлові субсидії, оскільки вони продовжуватимуть сплачувати 10 або 15 % своїх доходів.

Для сімей, які набудуть право на субсидію, і матимуть право на одержання компенсації після підвищення цін і тарифів, розмір компенсації буде розраховуватися як різниця між розміром обов’язкової плати за послуги і розміром плати за такі послуги, який сім’я сплачувала до зміни тарифів.

Сім’ї, які не отримають субсидію, оскільки їх розмір плати за послуги не перевищуватиме 10 або 15 відсотків доходів, отримають компенсацію у розмірі 100 відсотків збільшення плати за послуги в межах норм споживання.

 

Приклад 1.

Сім’я з двох непрацездатних осіб проживає у 2-кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з централізованим опаленням і гарячим водопостачанням.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 2 500 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив 400 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Така сім’я одержує житлову субсидію у розмірі – 150 грн на місяць (400 грн – 250 грн).

З урахуванням підвищення тарифів на теплову енергію і на природний газ для приготування їжі платіж сім’ї становитиме 500 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться розмір обов’язкової плати сім’ї становитиме 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Для такої сім’ї на 100 грн збільшиться розмір житлової субсидії і становитиме 250 грн на місяць (500 грн – 250 грн).

Тобто, зазначена сім’я не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки платила і платитиме 10 % від свого доходу.  

 

Приклад 2.

Сім’я з чотирьох осіб у складі двох дорослих та двох дітей проживає у             2-кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з централізованим опаленням і газовою колонкою.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 700 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив 350 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 370 грн на місяць (10 % від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу.

З урахуванням підвищення тарифів на теплову енергію і на природний газ для приготування їжі і підігрів води платіж сім’ї становитиме 450 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться, вона отримає субсидію у розмірі 80 грн на місяць (450 грн – 370 грн), а також компенсацію у розмірі 20 грн на місяць (370 грн розмір платежу з урахуванням субсидії – 350 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

Тобто, зазначена сім’я також не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки отримає субсидію і компенсацію та платитиме за житлово-комунальні послуги на рівні як до підвищення цін і тарифів. 

 

Приклад 3.

Сім’я з чотирьох осіб у складі двох дорослих (один із них має право на 50% пільгу) та двох дітей проживає у сільській місцевості в приватному будинку площею 80 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 700 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги в опалювальний період до підвищення цін і тарифів становив 600 грн на місяць без пільг і 300 грн з урахуванням пільг.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 370 грн на місяць (10 % від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу.

З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг становитиме 510 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться вона отримає субсидію у розмірі 140 грн на місяць (510 грн – 370 грн), а також компенсацію у розмірі 70 грн на місяць (370 грн розмір платежу з урахуванням субсидії – 300 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

 

Приклад 4.

Сім’я з п’яти осіб у складі двох дорослих, двох дітей та непрацездатної особи проживає у 2 кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з індивідуальним опаленням і газовою колонкою.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 4 500 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів в опалювальний період становив 320 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 450 грн на місяць (10 % від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу не перевищує 10 % доходу.

З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу становитиме 440 грн. на місяць.

Оскільки розмір платежу сім’ї з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу, вона не отримає субсидію, але отримає компенсацію у розмірі 120 грн на місяць (440 грн розмір платежу після підвищення цін і тарифів – 320 грн розмір платежу до такого підвищення).

 

Приклад 5.

Сім’я з трьох осіб у складі двох працездатних осіб (один з них не працює через відсутність роботи) та непрацездатної особи проживає у сільській місцевості в приватному будинку площею 70 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 500 грн на місяць (з урахуванням доходу у розмірі 1 218 грн для непрацюючої працездатної особи).

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив 500 грн. на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 525 грн на місяць (15 % від доходу).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 15 % доходу.

З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг становитиме 775 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться, вона могла б отримати субсидію у розмірі 250 грн на місяць (775 грн – 525 грн), а також компенсацію у розмірі 25 грн. на місяць (525 грн розмір платежу з урахуванням субсидії – 500 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

Але оскільки до складу сім’ї входять працездатні особи, які не працюють, вона не матиме права на субсидію на загальних підставах і отримає лише компенсацію у розмірі 275 грн на місяць (775 грн розмір платежу після підвищення цін і тарифів – 500 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

 

 

Особливі умови призначення компенсацій:

1. При призначенні компенсації не враховується майновий стан сім’ї, як це здійснюється при призначенні житлової субсидії, зокрема:

- наявність у володінні (користуванні) більш ніж одного житлового приміщення, більш ніж двох транспортних засобів;

- здача в найм або оренду житлового приміщення;

- наявність додаткових незадекларованих джерел для існування;

- купівля майна, товарів, оплату послуг на суму понад 10 прожиткових мінімумів.

2. При розрахунку компенсації застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія. Призначення компенсації на загальну/збільшену понад норму площу житла не передбачено.

3. Компенсація призначається виходячи з середніх обсягів споживання послуг за попередній період і не перераховується відповідно до фактично спожитих обсягів послуг.

 

                                                                            Інформація

щодо нової  адресної програми Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг

(компенсація додаткових витрат сімей)

 

1. Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї. Прожитковий мінімум сім’ї дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї (відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення).

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сім'ї. Сім'я має право на компенсацію.

 

2. Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У 10-денний термін після подання заяви заявнику надсилається повідомлення щодо прийнятого рішення про призначення компенсації та її розмір.

 

3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно надати:

3.1. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб

3.2.Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

 

4. Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 року) сім’я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.

 

5. Компенсації розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 року

Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

 

ВАЖЛИВО:

Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

Для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припиняється. 

 

                                                           ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

Урядом впроваджується нова програма соціальної підтримки найменш захищених верств населення при оплаті житлово-комунальних послуг - компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83 передбачено, що сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, матимуть право на отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.

Таким чином, зазначені сім’ї не будуть платити більше, ніж платили до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію.

Для визначення права на компенсацію сім’я має порахувати свій середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімум сім’ї.

Прожитковий мінімум сім’ї = сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.

Для прикладу: право на компенсацію матиме сім’ям, що складається з двох працездатних осіб та двох дітей (одна дитина віком до 6 років, а інша - від 6 до 18 років), якщо дохід сім’ї не перевищує 4754 грн. на місяць (Прожитковий мінімум сім’ї = 1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.).

Для призначення компенсації до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно надати:

1.       Заяву.

2.       Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

3.       Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємствам, що надають комунальні послуги.

У випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід ВАШОЇ сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, рекомендуємо звертатися за призначенням компенсації до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Додатково інформуємо про встановлені розміри прожиткових мінімумів (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн.;

для працездатних осіб - 1218 грн.;

для осіб, які втратили працездатність - 949 грн.

 

 

 

Работников в зоне АТО нельзя уволить за прогулы

 

 Министерство социальной политики Украины в своем письме от 8 июля 2014 года N 7302/3/14-14/13 дает разъяснения о сохранении рабочих мест за работниками, которые перемещаются из районов проведения антитерористической операции или остаются в таких районах.

 Работники, которые не выходят на работу в связи с перемещением из районов проведения антитерористической операции или те, кто остается в таких районах во время проведения антитерористической операции и не имеют возможности выйти на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня (пункт 4 часть 1 статья 40 Трудового кодекса Украины) на основании «прогул».

 Указанное обусловлено необходимостью сохранения жизни и здоровья таких работников и членов их семей и считается как отсутствие на работе по уважительной причине. В этом случае за работниками сохраняется рабочее место и должность.

 В то же время Министр социальной политики Украины рекомендует  работодателям при необходимости предоставлять работникам по их просьбе оплачиваемые отпуска и отпуск без сохранения заработной платы (те, которые являются обязательными или по соглашению сторон).

 Напомним, что продолжительность отпуска без сохранения заработной платы регулируется статьями 25, 26 Закона Украины «Об отпусках» (N 504/96-ВР от 15.11.96г.). В частности, продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон не превышает 15 календарных дней в году.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо соціального забезпечення громадян України,

які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів

проведення антитерористичної операції

 

Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися  

за телефоном Урядової "гарячої лінії" (БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО): 0 800 507 309

 або до Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції  

за телефонами «101», (044) 247-30-02,  (044) 247-32-92

Адреса штабум.Київ, вул. Гончара, 55 а

 

Інформація про наявність вільних місць для розміщення

http://migrants.gov.ua

 Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги слід звертатися до найближчої установи соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПЕНСІОНЕРІВ

- переведення пенсії за місцем фактичного проживання (перебування);

- первинне призначення пенсії;

- перерахунок пенсії

 

Куди звертатися: до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- посвідчення отримувача пенсії (за наявності);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

- пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;

- надання інформації та консультації у сфері занятості;

- можливість участі в громадських оплачуваних роботах;

- професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;

- отримання статусу безробітного

 

Куди звертатися: до центру занятості за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

- трудова книжка (за наявності);

- документи про освіту (за наявності)

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ

переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення:

- допомога при народженні  (усиновленні) дитини;

- допомога одиноким матерям;

- допомога опікунам та піклувальникам;

- допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;

- допомога малозабезпеченим сім’ям;

- тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів;

- супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;

- надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям

 

Куди звертатися: до органу соціального захисту населення, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДІВ

- стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідів І, ІІ групи, які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі);

- догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);

- натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби)

 

Куди звертатися: до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності)

 

 Д О В І Д Н И К

установ соціального захисту населення

 

Область

 

Департамент

соціальної політики

Служба у справах дітей

Центр соціальних служб для сім¢ї, дітей та молоді

Вінницька

(0432) 57-22-34

 

(0432) 67-14-08

(0432) 67-31-08

(0432) 67-12-19

(0432) 59-20-72

 

Волинська

(0332) 72-92-34

 

(0332) 24-60-61

(0332) 72-34-03

(0332) 71-59-60

(0332) 28-49-59

 

Дніпропетровська

(056) 713-63-09

(056) 713-62-21

 

(056) 745-22-83

(056) 732-48-70

(056) 370-48-18

(056) 370-48-19

 

Донецька

(062) 311-07-49

 

(062) 304-18-62

(062) 304-07-26

(062) 311-00-20

(062) 311-60-12

 

Житомирська

 

(0412) 24-08-41

(050) 313-27-40

(0412) 47-50-11

(0412) 42-20-79

(0412) 47-44-07

(0412) 41-09-91

 

Закарпатська

(0312) 61-53-62

 

(0312) 61-39-06

(0312) 61-39-44

(03122) 3-40-00

(03122) 3-52-27

(03122) 3-22-77

(0312) 61-74-76

(0312) 61-74-76

 

Запорізька

(061) 224-41-52

(061) 764-46-47

 

(0612) 39-02-51

(0612) 39-04-51

(0612) 34-36-31

(0612) 24-70-09

(0612) 34-01-81

(0612) 24-70-08

 

Івано-Франківська

(0342) 50-30-83

 

(0342) 55-25-22

(0342) 71-34-48

(0342) 75-02-95

(0342) 53-91-07

(0342) 3-10-04

 

Київська

(044) 206-74-86

 

(044) 285-73-60

(044) 286-85-07

(044) 246-47-97

(044) 235-84-35

 

Кіровоградська

(0522) 22-28-37

 

(0522) 22-54-98

(0522) 22-34-17

(0522) 24-67-83

(0522) 32-10-07

 

Луганська

(0642) 58-68-29

 

(0642) 58-61-53

(0642) 58-40-92

(0642) 58-44-95

(0642) 58-18-13

 

Львівська

(067) 673-22-04

(032) 255-42-96

(0322) 35-44-56

(032) 261-09-37

(032) 261-09-42

 

Миколаївська

(0512) 55-42-11

(0512) 37-26-32

(0512) 55-00-17

(0512) 37-64-92

 

(0512) 37-26-32

(0512) 37-26-27

(0512) 37-64-92

(0512) 37-64-88

Одеська

(048) 785-18-40

(048) 784-72-52

 

(048) 728-36-55

(048) 728-35-44

(048) 728-38-60

(048) 725-85-21

(048) 728-33-77

 

Полтавська

(0532) 63-28-64

 

(0532) 56-97-93

(0532) 50-27-27

(05322) 2-94-11

(05322) 7-33-29

 

Рівненська

(0362) 26-46-27

 

(0362) 69-51-99

(0362) 22-13-10

(0362) 63-18-65

(0362) 63-18-64

 

Сумська

(0542) 60-02-10

(0542) 60-02-08

(0542) 32-66-27

(0542) 77-52-82

(0542) 77-52-59

(0542) 25-42-33

(0542) 77-53-08

(0542) 25-79-79

 

Тернопільська

(0352) 52-25-90

 

(0352) 52-63-63

(0352) 52-21-81

(0352) 23-65-78

(0352) 22-03-95

 

Харківська

(057) 705-26-68

 

(057) 705-50-17

(057) 757-44-36

(057) 757-08-96

(057) 757-08-94

 

Херсонська

(0552) 49-83-13

(0552) 22-54-37

(0552) 22-64-87

(0552) 49-20-79

(0552) 26-35-51

(0552) 46-05-46

 

Хмельницька

(0382) 72-06-14

(0382) 65-12-84

(0382) 65-80-71

(0382) 79-41-43

(0382) 76-55-58 (0382) 65-85-42

 

Черкаська

(0472) 36-11-13

 

(0472) 33-01-15

(0472) 32-11-40

(0472) 63-05-54

(0472) 63-54-97

 

Чернівецька

(03722) 4-55-37

(0372) 52-24-08

(0372) 55-28-02

(0372) 55-04-00

 

Чернігівська

(0462) 72-40-95

 

(0462) 69-96-28

(0462) 65-17-64

(0462) 77-89-84

(0462) 77-48-25

(0462) 77-89-58

 

м. Київ

(044) 404-63-49

(044) 408-39-74

(044) 484-05-25

(044) 484-05-24

(044) 458-27-67

(044) 458-27-68

 

 

 

До уваги мешканців Артемівського району!

Урядом впроваджується нова програма соціальної підтримки найменш захищених верств населення при оплаті житлово-комунальних послуг - компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг 


Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83 передбачено, що сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, матимуть право на отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.

Таким чином, зазначені сім’ї не будуть платити більше, ніж платили до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію.

Для визначення права на компенсацію сімя має порахувати свій середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімуму сім’ї.

Прожитковий мінімум сім’ї = сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.

Встановлені розміри прожиткових мінімумів (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн.;

для працездатних осіб - 1218 грн.;

для осіб, які втратили працездатність - 949 грн.

Для прикладу: право на компенсацію матиме сім’я, що складається з двох працездатних осіб та двох дітей (одна дитина віком до 6 років, а інша - від 6 до 18 років), якщо дохід сім’ї не перевищує 4754 грн. на місяць (Прожитковий мінімум сім’ї = 1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.).

Для призначення компенсації до управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації необхідно надати:

1.     Заяву.

2.     Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

3.     Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємствам, що надають комунальні послуги.

У випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід ВАШОЇ сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, рекомендуємо звертатися за призначенням компенсації до управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації за адресою: м. Артемівськ,  вул. Артема, 69, тел. 44-71-55.

 Работников в зоне АТО нельзя уволить за прогул

 

Министерство социальной политики Украины в своем письме от 8 июля 2014 года N 7302/3/14-14/13 дает разъяснения о сохранении рабочих мест за работниками, которые перемещаются из районов проведения антитерористической операции или остаются в таких районах.

Работники, которые не выходят на работу в связи с перемещением из районов проведения антитерористической операции или те, кто остается в таких районах во время проведения антитерористической операции и не имеют возможности выйти на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня (пункт 4 часть 1 статья 40 Трудового кодекса Украины) на основании «прогул».

Указанное обусловлено необходимостью сохранения жизни и здоровья таких работников и членов их семей и считается как отсутствие на работе по уважительной причине. В этом случае за работниками сохраняется рабочее место и должность.

В то же время Министр социальной политики Украины рекомендует  работодателям при необходимости предоставлять работникам по их просьбе оплачиваемые отпуска и отпуск без сохранения заработной платы (те, которые являются обязательными или по соглашению сторон).

Напомним, что продолжительность отпуска без сохранения заработной платы регулируется статьями 25, 26 Закона Украины «Об отпусках» (N 504/96-ВР от 15.11.96г.). В частности, продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон не превышает 15 календарных дней в году.

 

 

Профессиональная реабилитация  инвалидов

 

Управление труда и социальной защиты  населения Артемовской райгосадминистрации информирует инвалидов и детей-инвалидов района о внесении изменений в Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.2013 № 921 внесены изменения в Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг, в частности:

- упрощен механизм направления инвалида или ребенка-инвалида в реабилитационное учреждение, путем исключения из данного процесса региональных органов социальной защиты населения и закрепления данной функции за органами социальной защиты на местном уровне;

- определено, что направление на реабилитацию людей с инвалидностью происходит по месту их жительства, а не по месту регистрации, как было предусмотрено раньше.

Таким образом, для получения реабилитационных услуг в реабилитационном учреждении государственной или коммунальной формы собственности инвалид или его законный представитель в письменном виде обращается по месту жительства в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения госадминистрации или городского совета и подает такие документы:

1. заявление о предоставлении реабилитационных услуг;

2. справку медико-социальной экспертной комиссии, лечебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения (для детей-инвалидов) об установлении инвалидности;

3. индивидуальную программу реабилитации, выданную медико-социальной экспертной комиссией, лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения (для детей-инвалидов);

4. паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;

5. документ, который подтверждает регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (паспорт - для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом в соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) (кроме детей-инвалидов);

6. документ об образовании (для инвалидов, которые нуждаются в профессиональной реабилитации);

7. рекомендации территориального органа Государственной службы занятости в районе, городе, по результатам предоставленных профориентационных услуг, в том числе относительно выбора профессии с указанием ее актуальности на рынке труда (для инвалидов, которые нуждаются в профессиональной реабилитации) (при наличии).

Управления труда и социальной защиты населения могут направлять инвалидов в центры профессиональной реабилитации инвалидов системы Министерства социальной политики Украины, а именно: Всеукраинский центр профессиональной реабилитации инвалидов (г. Киев); Донбасский межрегиональный центр профессиональной реабилитации инвалидов (г. Краматорск); Восточный центр профессиональной реабилитации инвалидов (г. Дружковка); Луганский межрегиональный центр профессиональной реабилитации инвалидов; Крымское Республиканское учреждение «Межрегиональный центр профессиональной реабилитации инвалидов»; Винницкий межрегиональный Центр профессиональной реабилитации инвалидов «Поділля»; Львовский межрегиональный центр социально-трудовой, профессиональной и медицинской реабилитации; Буковинский межрегиональный центр профессиональной реабилитации; Одесское областное коммунальное учреждение «Центр профессиональной реабилитации инвалидов».

За разъяснениями относительно перечня профессий, условий приема для прохождения профессиональной реабилитации обращаться в управление труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации по адресу: г. Артемовск,  ул. Артема, 69. Справки по телефону 44-91-70.

 

Микола Шамбір: Мінсоцполітики навіть не розглядає питання про підвищення пенсійного віку

 Директор Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України Микола Шамбір

Пенсійна реформа продовжує викликати у суспільстві підвищений інтерес. Час від часу у ЗМІ з'являються все нові і нові версії вірогідних новацій. Їхній діапазон є доволі великим: від підвищення або зменшення пенсійного віку - аж до цілковитого скасування пенсійної реформи.

А що думають з цього приводу фахівці? Про це в інтерв'ю для Укрінформу розповів директор Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України Микола Шамбір.

 - Пане Миколо, нещодавно з'явилась інформація про те, що можливий перегляд пенсійного віку у бік збільшення. Чи дійсно це так?

- Ця інформація не зовсім відповідає дійсності, оскільки підвищення пенсійного віку було запропоновано науковцями як один із можливих варіантів подальшого розвитку пенсійної сфери. Однак сьогодні Міністерство соціальної політики це питання навіть не розглядає.

- Але ж про доцільність проведеної пенсійної реформи в Україні досі не вщухають гарячі дискусії. Яка позиція з цього питання Міністерства соціальної політики?

- Справді, пенсійна реформа не змогла вирішити багато питань, зокрема «зрівнялівку». Для того щоб це змінити, необхідно провести «осучаснення» пенсій та забезпечити підвищення ролі страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, при визначенні розміру пенсії.

Однак однозначно можу сказати, що сьогодні не може йтися про повернення до попередньої пенсійної системи, оскільки до законодавства внесено дуже багато змін. Сьогодні треба зосередитись на модернізації пенсійної системи. Спеціально для цього за ініціативи міністра Наталії Королевської при Мінсоцполітики була створена спеціальна робоча група. До її складу увійшли фахівці нашого міністерства, Пенсійного фонду та інші експерти у галузі пенсійного забезпечення.

- Над чим саме працює ця робоча група та чи можна сьогодні говорити про певні результати її роботи?

- Ця робоча група працює над осучасненням пенсійних виплат, запровадженням другого рівня накопичувальної пенсійної системи, а також питанням пенсійного віку. Напрацьовуючи пропозиції, фахівці зважають на їхню економічну доцільність.

Зокрема, нещодавно парламент за ініціативи Мінсоцполітики ухвалив зміни до пенсійного законодавства, за яким жінкам до страхового стажу зараховуватимуть перебування у відпустці по вагітності та пологам. Окрім того, цими ж змінами був виключений із заробітку для обчислення пенсії період отримання допомоги по безробіттю, що дозволить деяким громадянам збільшити її розмір до 5%.

- Чи вистачить на ці реформи коштів Пенсійного фонду?

- Сьогодні немає жодних передумов для того, щоб говорити про можливість перебоїв із виплати пенсій. Із початку року, а саме за січень-травень, ми маємо перевиконання бюджету Пенсійного фонду на 1 млрд 363,9 млн грн - це 102,1% від плану власних надходжень. Якщо ж порівнювати п'ять місяців цього року до аналогічного періоду минулого року, то надходження зросли на 7,5%.

Тобто сьогодні є всі підстави говорити про те, що пенсії виплачуватимуться вчасно та в повному обсязі. Крім того, якщо ця динаміка збережеться, можна очікувати на зменшення планового дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

- Одне з питань, яке зараз часто порушується - зниження ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ). Чи готовий зараз до цього Пенсійний фонд?

- Мінсоцполітики, безумовно зацікавлене у зниженні ставки ЄСВ так само, як і у зниженні податкового навантаження на підприємців. Це може бути одним із елементів спрощення умов ведення бізнесу, легалізації заробітної плати та підвищення рівня зайнятості. Водночас для того щоб це зробити, необхідно дуже детально продумати компенсаторні механізми, які дозволять, як мінімум, зберегти існуючий рівень видатків.

Тому зараз ми опрацьовуємо це питання спільно з фахівцями Міністерства доходів та зборів, щоб вийти на спільне рішення.

 

Компенсации шахтерам угольных предприятий


В соответствии со статьей 43 Горного Закона Украины шахтерам действующих предприятий и статьей 48 Горного Закона Украины шахтерам ликвидированных предприятий, которые проработали на предприятиях по добыче (переработке) угля, углестроительных предприятиях и проживают в домах с центральным отоплением, предоставляется компенсация по оплате за электроэнергию, природный газ и центральное отопление. Также предоставляется компенсация на приобретение твердого топлива шахтерам ликвидированных предприятий, которые проживают  в домах с печным отоплением.

Получатели компенсации ежемесячно до 25 числа подают заявление о предоставлении компенсации, а именно:

- работники предприятий по добыче (переработке) угля -  предприятиям, на которых они работают;

- неработающие на угольных предприятиях (пенсионеры-шахтеры, которые не работают или после назначения пенсии работают на других, не связанных с добычей угля, предприятиях, инвалиды труда, члены семей (вдовы) работников, которые погибли (умерли) на предприятиях по добыче (переработке) угля) – в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации проживания.

Для получения компенсации необходимо предоставить также ведомости об обеспечении жилой площадью и коммунальными услугами, идентификационный номер, трудовую книжку,  пенсионное удостоверение, реквизиты банка для зачисления компенсации, лицам, проживающим в доме с печным отоплением, справку, подтверждающую наличие в доме печного отопления и  другие документы, подтверждающие инвалидность, награды, и т.д.

Компенсация на жилищно-коммунальные услуги начисляется на основании предоставленных платежных документов (расчетных книжек, платежных квитанций) за период не более шести месяцев о фактической оплате потребленной электроэнергии, природного газа для приготовления пищи и услуг центрального отопления. Размер компенсации рассчитывается, как сумма платежей за услуги по централизованному отоплению, электропотреблению, газоснабжению для приготовления пищи (с учетом льгот, которые предоставляются в соответствии с законодательством) в пределах норм потребления или владения.

Лицам, проживающим в домах с печным отоплением, предоставляется компенсация на приобретение твердого топлива из расчета стоимости 5,9 тонны угля на бытовые нужды на одно домовладение в год. Граничные показатели стоимости твердого топлива устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Обращаем внимание, что лица, проживающие в квартирах или частном секторе с индивидуальным (газо-  и электро) отоплением, согласно действующего законодательства, не имеют права на получение вышеуказанной компенсации. Компенсация не выплачивается лицам, которые работали на угольных предприятиях, если на сегодняшний день предприятия находятся в стадии ликвидации.

Дополнительную информацию можно получить в управлении труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации по адресу: г.Артемовск, ул.Артема, 69 или по телефону: 44-91-70.

 

 

К сведению жителей Артемовского района!

      Управление труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации приглашает граждан - владельцев жилья оформить субсидию для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2012-2013 гг.

     Выездной прием населения специалистами управления труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации в октябре – ноябре текущего года будет проводиться по следующему графику:

01.10.2012 - Парасковеевский сельский совет;

02.10.2012 - Покровский сельский совет;

03.10.2012 - Зайцевский сельский совет;

08.10.2012 - Раздоловский сельский совет;

09.10.2012 - Берестовский сельский совет;

10.10.2012 - Клиновский сельский совет;

15.10.2012 - Резниковский сельский совет;

16.10.2012, 13.11.2012 - Новолуганский сельский совет;

17.10.2012, 05.11.2012 – Яковлевский сельский совет;

22.10.2012 – с. Переездное Звановского сельского совета;

23.10.2012 – Васюковский сельский совет;

24.10.2012 – с. Звановка Звановского сельского совета;

29.10.2012 – Луганский поселковый совет;

30.10.2012 – Верхнекаменский сельский совет;

31.10.2012 – Владимировский сельский совет;

06.11.2012 – Миньковский сельский совет;

07.11.2012 – Никифоровский сельский совет;

12.11.2012 – Бахмутский сельский совет;

14.11.2012 – Калининский сельский совет;

19.11.2012 – Красненский сельский совет.

     В г. Северск прием граждан специалистами управления труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации будет проводиться только по предварительной записи:

      в Северском городском совете с 8-00 до 17-00 по следующему графику:

04.10.2012; 11.10.2012; 18.10.2012; 25.10.2012; 01.11.2012; 08.11.2012; 15.11.2012;

     по адресу: ул. Молодежная, д. 1 (бывшее здание центра занятости)

11.10.2012 с 10-30 до 17-00; 18.10.2012; 25.10.2012; 01.11.2012; 08.11.2012; 15.11.2012 с 8-00 до 17-00.

     Просим граждан, планирующих обратиться за назначением жилищной субсидии в г. Северск, предварительно зарегистрироваться на прием по телефону: 44-71-55.

     Обращаем внимание всех граждан, которые намерены обратиться за назначением жилищной субсидии на отопительный период 2012-2013 гг., привести правоустанавливающие документы на жилье в соответствии с действующим законодательством;  провести сверки с жилищно-коммунальными предприятиями на соответствие общей площади по техническому паспорту, количеству зарегистрированных в жилом помещении лиц, на которых проводится начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.

     В управлении труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации работает телефон «горячей линии»  44-71-55, позвонив по которому Вы можете получить ответы на интересующие вопросы, касающиеся порядка назначения жилищной субсидии.

  Социальная защита многодетных семей!

С целью усиления социальной защиты многодетных семей, улучшения их государственной поддержки, создания более благоприятных условий для воспитания детей в таких семьях, 10 июня 2011 года принят Закон Украины "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Об охране детства".

Законом предусмотрено, что многодетная семья - это семья, в которой супруги находится в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей, в том числе каждого из супругов; или один из родителей, проживает с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает.

Кроме того, с 01.01.2012 года в состав многодетной семьи включаются дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, технических и высших учебных заведениях, - до окончания этих учебных заведений, но не дольше чем по достижению ими 23 лет.

В управлении труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, зарегистрировано 213 многодетных семей и 721 ребенок из многодетных семей, что составляет 2% от всех семей проживающих на территории района.

Итак, какие существуют поощрения для многодетных семей со стороны государства? 

Жилищно-коммунальное хозяйство

С 1 января 2010 года многодетным семьям предоставляются такие льготы, как 50-процентная льгота на оплату жилья (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении, а также дополнительно 10,5 кв. метра на семью).

50-процентная льгота на оплату коммунальных услуг (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых потребностей. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка при расчетах платы за отопление, составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Также с 1 января 2010 года предусмотрена 50-процентная льгота стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, определенных законодательством, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку топлива предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Кроме того, вне очереди предоставляются из жилищного фонда социального назначения жилые помещения семьям, которые имеют пять и более детей, а также в случае рождения у одной женщины одновременно трех и более детей.

Так за 2011 год льготы на жилищно-коммунальные услуги и твердое топливо предоставлены 183 многодетным семьям на общую сумму около 250 тыс.грн. 

Телефон

С 1 января 2010 года многодетные семьи могут рассчитывать на установку телефонов в квартирах вне очереди. Кроме того, абонплата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

В 2011 году льготой по абонплате воспользовались 11 многодетных семей на сумму 1,0 тыс.грн. 

Транспорт

Детям из многодетных семей (трое и больше детей) предоставляются такие льготы, как бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, а также в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных. Независимо от расстояния. 

Медицина

Детям из многодетных семей с 1 января 2010 года предоставляются такие льготы:

·         бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

·         ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения с привлечением необходимых специалистов, а также компенсация расходов на зубопротезирование;

·         первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

·         бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей". ·          

Образование

Детям из многодетных семей, в составе которых есть пятеро и более детей, государство обеспечивает льготные условия для вступления в государственные и коммунальные профессионально-технические, высшие учебные заведения при условии наличия у них достаточного уровня подготовки.

Так, дети из многодетных семей, в составе которых пять и более детей, а также лица в возрасте от 18 до 23 лет из таких семей освобождаются от платы за учебу в высших учебных заведениях государственной и коммунальной формы собственности всех уровней аккредитации при условии, что определенный образовательно-квалификационный уровень они получают впервые. 

Налоговые социальные льготы

Отныне налогоплательщик, который воспитывает трех или больше детей в возрасте до 18 лет, имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равном 200 % суммы льготы в расчете на каждого ребенка. То есть увеличивается размер налоговой льготы для многодетных родителей со 150%, установленных до сих пор одиноким матерям или отцам, до 200%.

Не подлежит включению в налогооблагаемый доход целевая благотворительная помощь, которая оказывается резидентами - юридическими или физическими лицами родителю, воспитывающему трех и более детей. 

Отпуск родителям

Женщине, которая работает и имеет двух или более детей, одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка без матери, отныне предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск протяженностью не 7, а 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.


Пенсии

Матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, полагаются пенсии за особые заслуги перед Украиной. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Право на вышеперечисленные льготы имеют лица, которые находятся на учете в Едином государственном автоматизированном реестр лиц, имеющих право на льготы по месту регистрации.

В соответствии с пунктом 2 Положения о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2003 № 117 также возможно внесение данных льготника в ЄДАРП и предоставление льгот по фактическому месту жительства, согласно решения комиссии, созданной при Артемовской райгосадминистрации.

Действующим законодательством предусмотрено, что родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения. Образец удостоверения, порядок изготовления и выдачи удостоверений устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Согласно порядка изготовления и выдачи удостоверений родителям и детям из многодетных семей, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 02.03.2010 № 209:

1. Удостоверение является документом, который подтверждает статус многодетной семьи и детей из такой семьи и их право на получение льгот в соответствии с Законом и другими актами законодательства "Об охране детства" Украины.

2. Удостоверения выдаются отделом по делам семьи и молодёжи Артемовской райгосадминистрации одному из родителей по месту его регистрации в течение одного месяца после представления следующих документов:

• заявления отца или матери о выдаче удостоверений;

• свидетельств о рождении детей;

• паспорта отца и матери;

• оригинал справки о составе семьи;

• фотографии (родителей и детей в возрасте от 6 лет) размером 30х40 миллиметров;

• справка о том, что по месту регистрации отца или матери удостоверения структурным подразделением не выдавались (в случае регистрации родителей в разных местах жительства).

3. Срок действия удостоверений определяется отдельно для каждой многодетной семьи. Для продолжения срока действия удостоверений в структурное подразделение подаются документы, отмеченные в пункте 2.

4. Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с шести лет.

5. В случае потери удостоверения выдается его дубликат.

6. Удостоверения выдаются бесплатно.

Установление статуса и выдачу удостоверений многодетным семьям и детям из многодетных семей в Артемовском районе осуществляет отдел по делам семьи, молодежи и спорта Артемовской райгосадминистрации, который расположен по адресу: г. Артемовск, ул. Петровского, 169 а. Телефон для справок по вопросам получения удостоверения: 44-64-47

Многодетным семьям, которые проживают на территории Артемовского района, по вопросам получения льгот необходимо обращаться в управление труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации в отдел персонифицированного учета льготных категорий населения по адресу: г. Артемовск, ул. Артема, 69, кабинет № 8, а также жилищно-коммунальные организации, которые предоставляют услуги многодетной семье.

При себе иметь следующие документы:

1)            паспорта родителей;

2)            свидетельства о рождении на детей;

3)            идентификационные номера всех членов семьи;

4)            льготное удостоверение многодетной семьи и детей из многодетной семьи;

5)            справка о составе семьи;

6)            технический паспорт на жильё.

7)            на детей которые учатся на дневной форме обучения- справку с места учебы.

Прием в управлении труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации осуществляется ежедневно (кроме выходных) с 800 до 1700. Без перерыва на обед.
Телефон для справок: 44-91-70. 
 

О выплате ежегодной разовой помощи ветеранам войны

Согласно действующего законодательства ежегодно ко Дню Победы ветеранам войны, лицам на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и жертвам нацистских преследований проводиться выплата разовой денежной помощи.

В 2012 году разовую денежную помощь ко Дню Победы получат 2151 ветеран Артемовского района на сумму 673850,00 грн.

Управлением труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации подготовлены ответы на самые актуальные вопросы по выплате разовой денежной помощи ко Дню Победы.

В каких размерах выплачивается разовая денежная помощь ветеранам войны в 2012 году?

В соответствии с пунктом 5 постановления Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 № 1381 в 2012 году разовая денежная помощь будет выплачиваться в следующих размерах:

1) инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного заключения, признанными инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

инвалидам І группы - 2200 гривен;

инвалидам ІІ группы - 1920 гривен;

инвалидам ІІІ группы - 1720 гривен;

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного держания их родителей, - 675 гривен;

3) лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, - 2200 гривен;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак повторно, - 340 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного заключения, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тыле врага - 125 гривен. 

Какой порядок и срок выплаты разовой денежной помощи?

Выплата разовой денежной помощи проводится управлениями труда и социальной защиты населения ежегодно до 5 мая через почтовые отделения связи или через учреждения банков (путем перечисления на лицевой счет получателя) по месту получения пенсии, а лицам, которые не являются пенсионерами - по месту их проживания или получения денежного пособия. 

Если статус ветерана войны будет установлен после 5 мая 2012 года, будет ли иметь этот ветеран право на получение разовой денежной помощи в 2012 году?

Нет, разовая денежная помощь не выплачивается в случае установления статуса согласно статьей 6, 7, 9, 10, 11 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» после 5 мая текущего года (в котором осуществляется выплата помощи). 

Выплачивается ли разовая денежная помощь родственникам ветерана войны, который умер в 2012 году и не успел ее получить?

В случае смерти ветерана войны после 5 мая 2012 года, сумма разовой денежной помощи, которая ему принадлежала и осталась не полученной, выплачивается (по заявлению) родителям, мужу (жене), детям или родственникам, которые проживали вместе с ним.

Разовая денежная помощь не выплачивается, если получатель умер до 5 мая. 

Если ветеран войны не успел получить разовую денежную помощь до 5 мая (находился на лечении, в отъезде и т.п.), к какому сроку он имеет право на ее получение и к кому обращаться?

Лица, которые не получили разовой денежной помощи до 5 мая, имеют право обратиться за ней в управление труда и социальной защиты населения и получить ее до 30 сентября текущего года (в котором осуществляется выплата помощи). 

Если ветеран войны имеет два статуса участника войны и члена семьи умершего ветерана войны, в каком размере будет осуществляться выплата разовой денежной помощи к 9 Мая?

Гражданам, которые имеют несколько льготных категорий, согласно Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» выплачивается одна помощь в большем размере. 

Обращаем особое внимание на то, что согласно статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» к членам семей погибших (умерших) ветеранов войны принадлежит один из супругов, который не вступил в брак повторно. 

Выплата разовой денежной помощи осуществляется управлениями труда и социальной защиты населения согласно списка лиц, имеющих право на получение указанной помощи, предоставленных органами Пенсионного фонда Украины.

По вопросам выплаты разовой денежной помощи к 9 Мая жители Артемовского района могут обратиться в управление труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации ежедневно (кроме выходных) с 800 до 1700 без перерыва на обед по адресу: г. Артемовск, ул. Артема, 69, кабинет № 8. Телефон для справок: 44-91-70.

К вниманию граждан, осуществляющих уход за инвалидом І или ІІ группы вследствие психического растройства! 

22 мая текущего года Верховной Радой Украины одобрен и передан на подпись Президенту Украины Закон Украины «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи», которым предусмотрено повышение размера помощи лицу, осуществляющему уход за инвалидом І-ІІ группы вследствие психического расстройства, с 10 процентов прожиточного минимума для трудоспособных лиц до уровня минимальной заработной платы.

Соответствующие изменения внесены и в постановление Кабинета Министров Украины «О предоставлении ежемесячной денежной помощи малообеспеченному лицу, проживающему с инвалидом І или ІІ группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним».

Так, размер помощи будет рассчитываться как разница между тремя прожиточными минимумами для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем минимальная заработная плата.

В управлении труда и социальной защиты населения Артемовской райгосадминистрации работает телефон «горячей линии»  44-71-55, позвонив по которому Вы можете получить консультацию об изменениях в механизме назначения ежемесячной денежной помощи лицу, осуществляющему уход за инвалидом І-ІІ группы вследствие психического расстройства. 

Новини
01.04.2020
  БАХМУТСЬКА   РАЙОННА   РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ   ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ   від   «01»  04.2020 № 78 м. Бахмут   Про...
Деталі >
17.03.2020
  БАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА що у зв`язку з установленим постановою Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 карантином...
Деталі >
07.03.2020
Спортсменки району провели змагання з нагоди Міжнародного жіночого дня
7 березня у спортивно-оздоровчому комплексі "Доломітчик" м. Сіверськ відбулися змагання між командами жінок Бахмутського району. У програмі змагань було багато веселих конкурсів та естафет, які по-справжньому...
Деталі >
06.03.2020
Зі святом весни та краси!
6 березня в міському Будинку культури міста Світлодарськ відбулося районе свято з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня. З чудовим святом весни та краси, присутніх на урочистостях жінок, привітав...
Деталі >
Фотогалерея